Logga in

Hållbara boendemiljöer och arbetsplatser

Stena Fastigheter arbetar med långsiktigt och hållbart fastighetsägande, där Relationsförvaltning® är en viktig del. På miljösidan ligger fokus på att minska energianvändningen, eftersom det är där vår största miljöpåverkan finns, och bygga så energieffektivt som möjligt när vi bygger nytt.
 
För Stena Fastigheter handlar hållbart företagande om att erbjuda långsiktigt hållbara bostäder och lokaler i miljöer där människor trivs att bo och arbeta. Grunden för vårt hållbarhetsarbete är fast förankrad i vår affärsidé om ett långsiktigt ägande och utveckling av attraktiva bostäder och lokaler i prioriterade tillväxtregioner. Vi har ett välskött fastighetsbestånd där samtliga förvärv och nybyggnationer är baserade på långsiktiga investeringsbeslut istället för kortsiktiga vinster.


VÅRA -Frågor inom Hållbarhet

 

skapa trygga och stabila områden

För Stena Fastigheter är det viktigt att hållbarhetsarbetet tillämpas i praktisk handling. Det gör vi framförallt genom olika sociala projekt och aktiviteter inom ramen för Relationsförvaltning®. Projekten syftar till att utveckla stabila, trivsamma, trygga och välskötta boendemiljöer där människor trivs och vill bo kvar och där fokus ligger på skola, arbete och en meningsfull fritid för barn och ungdomar. En omfattande satsning sker årligen på sommarjobb till 300 ungdomar som bor hos Stena Fastigheter, för att de ska få nyttig arbetslivserfarenhet och en första rad i sitt cv. Stena Fastigheter har bedrivit Relationsförvaltning® sedan slutet på 90-talet och ett stort antal projekt och aktiviteter som pågår ständigt.

> Läs mer om Relationsförvaltning


spara el med 30 % och värme och vatten med 20 %

Stena Fastigheters största miljöpåverkan handlar om energianvändning i form av el, värme och vatten till våra bostäder och lokaler. Under de kommande åren satsar vi allt mer på energibesparingar för att värna om miljön, samtidigt som vi sänker våra egna kostnader. Målet är att minska energianvändningen i form av värme och vatten med 20 procent och el med 30 procent mellan 2010 och 2020. Vidare använder Stena Fastigheter enbart grön el till alla sina fastigheter.
 
> Läs mer om energi och miljö


Nyproducera 500 ENERGIEFFEKTIVA hyresrätter om året

För närvarande pågår en omfattande nyproduktion, där alla bostadsfastigheter ska vara certifierade på silvernivå enligt svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad. Nybyggnationer av kommersiella fastigheter ska vara motsvarande GreenBuilding. Det innebär att energianvändningen måste ligga minst 25 procent under nybyggnadskraven enligt svenska byggregler.
 
 
 

Vårt mål

Målet med vårt hållbarhetsarbete är att erbjuda effektiva, trivsamma och trygga bostäder och lokaler där våra hyresgäster trivs och vill stanna kvar länge.