Logga in

Minskad energianvändning bidrar till en god miljö

På miljösidan ligger huvudfokus på minskad energianvändning i form av el, värme och vatten till våra bostäder och lokaler, eftersom det är där vår största miljöpåverkan finns. Målet är 30 procents minskad elanvändning mellan 2010 och 2020.
 
För att bidra till en långsiktigt god miljö och en positiv klimatutveckling har Stena Fastigheter beslutat att följa de nationella målen om 20 procents minskad energianvändning, men på kortare tid. Energibesparingsåtgärder som gjorts tidigare än 2010 räknas därför inte in i målen.
 
 

VÅRT MÅL:

 
Att minska användningen av el med 30 procent
och värme och vatten med 20 procent mellan 2010-2020.
 

 

Vad gör vi konkret?

  • För att minska elanvändning byts fläktar, nya energieffektiva pumpar och närvarostyrd belysning installeras samt individuell mätning av el införs
  • För att minska värmeanvändningen byter vi till bergvärme där det är möjligt, satsar på nya undercentraler och värmesystem samt justerar in befintliga system
  • För att minska vattenanvändningen inför vi individuell mätning av vattenförbrukning i all nyproduktion och i befintligt bestånd där det är möjligt. Vi byter även till snålspolande munstycken och förhindrar läckor och energiförluster bland annat genom kulvertbyten.
 
Unik organisation med egna energi- och miljöspecialister
Den vikt som Stena Fastigheter lägger vid energi- och miljöfrågor avspeglas i den egna organisationen. På alla orter där vi är verksamma har vi egna specialister på miljö- och energiområdet. Det gör att vi har en mycket god totalbild över hela beståndet, med samtliga fastigheter kartlagda. Vid nyproduktion ska energianvändningen ligga minst 25 procent under nybyggnadskraven enligt svenska byggregler. Detta gäller både bostäder och kommersiella lokaler. I varje nybyggnadsprojekt ska det också finnas en energisamordnare. 
 
Nästan alla av våra fordon drivs på el eller gas
När det gäller drivmedel till våra fordon sker en övergång till gas i Malmö och Göteborg. Av 38 fordon drivs nu 36 med gas. I Stockholm drivs merparten av servicebilarna med el. I Ängby drivs en av elbilarna med lokalt producerad solel. Denna hyrs även ut till hyresgästerna på kvällar och helger när den inte används av förvaltningen. I Malmö har vi satt upp den första laddstolpen för elbilar hos en kommersiell hyresgäst.