Logga in

Det här är Stena Fastigheter

Genom innovativ nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd vill Stena Fastigheter vara med och forma framtidens boende. De närmaste fem åren planerar vi för 5000 nya lägenheter och upprustning av det dubbla.

Stena Fastigheter i Sverige
Stena Fastigheter är ett av Sveriges ledande privata fastighetsbolag med ett välskött bestånd som bygger på långsiktigt och hållbart ägande. Vår affärsidé bygger på hyresrätten. Med god tillgång på hyresrätter skapas rörlighet både på bostads- och arbetsmarknaden. Den omfattande nyproduktion som Stena Fastigheter startat är vårt svar på den stora efterfrågan i expansiva storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

 
Stena Realty i utlandet
Utomlands bedriver vi verksamhet via Stena Realty. Fokus ligger på kommersiella fastigheter i Nederländerna, Frankrike, USA och Storbritannien. Marknaden i Nederländerna är fortsatt utmanande och vi arbetar aktivt med att minska våra vakanser där. Genom att upprusta fastigheterna och göra dem mer attraktiva ligger vi steget före våra konkurrenter. I Frankrike och USA är uthyrningsgraden mycket god och här har vi de senaste åren byggt flera nya fastigheter. I London har det starka marknadsläget lett till att vi kunnat sälja två av våra fastigheter med mycket god förtjänst.Satsar på nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd
Befolkningsökningen och en otillräcklig nyproduktion har lett till en betydande bostadsbrist i Sverige. De närmaste fem åren behövs 75 000 nya bostäder per år. Stena Fastigheter, som äger och förvaltar fastigheter med ett långsiktigt perspektiv, fokuserar på nyproduktion och upprustning av det nuvarande beståndet. I samband med det har vi etablerat en egen projektorganisation.
Vi har idag en projektportfölj som omfattar cirka 8 000 lägenheter som kan byggas på egen eller anvisad mark.
 
Genom att upprusta vårt befintliga bestånd får vi en hållbar, kostnadseffektiv fastighetsförvaltning och kan erbjuda attraktivt boende i ytterligare 40-50 år. Varje fastighet är unik och förutsätter en individuell åtgärdsplan som tar hänsyn till skick och potential att göra fastigheten mer energieffektiv. 

I samband med omflyttningar uppgraderar vi en del av lägenheterna i vårt bestånd till Plus-standard. Det gör att vi får en större bredd i vårt boendeutbud och kan möta många av våra hyresgästers efterfrågan på ett modernt, attraktivt boende. För att kunna ta tillvara på våra hyresgästers synpunkter och kunskaper om sitt område i samband med nyproduktion och upprustning har vi utvecklat en egen modell för boendedialog.
 
Långsiktigt hållbara boendemiljöer
Sedan länge arbetar vi med Relationsförvaltning® och ett stort antal sociala projekt och aktiviteter för att skapa trygga, stabila och trivsamma boendemiljöer och arbetsplatser. Fokus ligger på barn och ungdomar och olika satsningar inom områdena skola, arbete och meningsfull fritid.
 
Under 2015 och 2016 har Stena Fastigheter fått Fastigos och Fastighetsnytts årliga pris Framtidsindex för vårt arbete med unga. Fastighetstidningen och Fastighetsägarna utsåg oss till Årets fastighetsbolag 2015 för vårt arbete med social hållbarhet.
​​​​​​​