Logga in

"Årets Mångfaldshjälte" för arbete med inkludering

2017-11-09 13:00

Stena Fastigheter Malmö fick igår ta emot priset som Årets Mångfaldshjäte av Diversity Index i kategorin Etnicitet. Stena Fastigheter får utmärkelsen för "Ett värdefullt bidrag, genuint och fruktsamt arbete inom mångfald". Bedömningen görs bland annat utifrån kriterier om nytänkande, mod och engagemang samt genomslag.

- Vi är mycket stolta och glada över priset. Det är ett ständigt pågående arbete att säkra upp inkluderingsperspektiven i vår verksamhet. Det handlar om hur vi bemöter varandra och våra kunder, hur vi skapar trygga och trivsamma områden och en attraktiv arbetsplats idag och framöver. Vi tar avstamp i våra värderingar och affärsmål i inkluderingsarbetet vilket är en anledning till att vi blir relevanta, säger Unni Sollbe, VD, Stena Fastigheter Malmö.

Det är första gången Stena Fastigheter Malmö nomineras till priset som delades ut på rådhuset i Malmö av Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Priset är nationellt och det finns åtta kategorier, kopplade till diskrimineringsgrunderna.

- Det är kul att vi blir nominerade för att vi har ett bredare perspektiv. Den mångfald som finns i Malmö bor hos oss. Vi ser det som ett viktigt uppdrag i våra bostadsområden att skapa goda förutsättningar för alla så att fler boende har arbete, bra skolor att gå i och meningsfulla fritidsaktiviteter, säger Cecilia Fredholm, chef kommunikation och social hållbarhet, Stena Fastigheter Malmö.

Stena Fastigheter Malmö nomineras bland annat för att under flera år arbetat för att bli en mer inkluderande arbetsgivare genom att ta in perspektiv kring mångfald i alla delar av verksamheten.


Tillbaka