Logga in

Hållbarhetsrapporten 2016

2017-05-09 11:00

Stena AB hållbarhetsarbete grundar sig på koncernens gemensamma värderingar och sker framförallt inom fyra prioriterade områden 
– miljö, säkerhet, medarbetare och samhälle.

I Stena AB:s hållbarhetsrapport står det bland annat ​att alla Stena Fastigheters bolag är diplomerade enligt Svensk Miljöbas, vilket innebär att de följer en standard för att minska sin inverkan på miljön. De områden där Stena Fastigheter har identifierat sin främsta miljöpåverkan är el-, vatten-, och värmeanvändning, och därför har särskilda målsättningar för att minska denna förbrukning tagits fram. 

Därför är det extra roligt att kunna läsa att Stena Fastigheter har som mål att minska elanvändningen i sina bostäder och lokaler med 30% mellan 2010 och 2020. Vid utgången av 2016 hade elanvändningen sedan 2010 totalt minskat med 25%. 

Nyproduktion
Stena fastigheter bygger just nu en hel del och vid nyproduktion ställs också höga krav på miljöbelastningen och energianvändningen. I alla nybyggda hus är energianvändningen 25% lägre än normen för nyproducerade hus. I hela Stena Fastigheters bostadsbestånd kommer dessutom 100% av all elförsörjning från grön el, det vill säga el från förnybara energikällor. 

Vi satsar för framtiden
För andra året i rad har Stena Fastigheter under 2016 också belönats med priset Framtidsindex, som delas ut av Fastighetsnytt och Fastigo. Priset syftar till att uppmärksamma de aktörer inom fastighetsbranschen som tar emot flest traineer, praktikanter, lärlingar och sommarjobbare, och därigenom bidrar till att ge unga en god yrkesintroduktion. 

år vann vi i kategorin sommarjobb, för satsningen på att varje sommar skapa arbetstillfällen för mer än 300 ungdomar. Sommarjobben är bara ett av många initiativ som Stena Fastigheter driver under konceptet Relationsförvaltning. 

Här kan du läsa hela hållbarhetsrapporten för Stena AB​


Tillbaka