Logga in

Engagerade medarbetare bidrar till visionen

Våra fastigheter och våra medarbetare är Stena Fastigheters allra viktigaste resurser. En hög kompetensnivå, engagemang, omtanke och professionellt bemötande ligger till grund för vårt arbete och bidrar både till nöjda kunder, nöjda medarbetare och ett välskött fastighetsbestånd.
 
Stena Fastigheters värderingar omtänksam, professionell, innovativ och öppen ligger till grund för hela vårt arbete och är en del av den positiva företagsanda som finns inom företaget. Vi behöver engagerade medarbetare som trivs, utvecklas och hjälper till att föra företaget framåt.
 
God kundservice i fokus
Vi vill vara det fastighetsbolag som har störst andel nöjda kunder. Genom att bedriva i stort sett all verksamhet med egen personal skapar vi förutsättningar för en god kundservice och hög, jämn kvalitet.
 
Utvecklar organisationen kontinuerligt
Våra medarbetares samlade kunskap och yrkesskicklighet har stor betydelse för Stena Fastigheters framgång. Den senaste tiden har vi förstärkt med ny kompetens och flera nya befattningar inom nyproduktion, inköp, projektledning och förvaltningsutveckling.
 
Mångfald ger dynamik
Genom ett öppet, inkluderande klimat och aktivt arbete för ökad mångfald får vi både lättare att hitta rätt kompetens och stärka vår attraktionskraft när vi ska rekrytera, samtidigt som det bidrar till hög trivsel hos våra befintliga medarbetare. Olika aspekter av mångfald bidrar också till dynamik på arbetsplatsen och i arbetsgrupperna.
 
Delaktighet skapar engagemang
Målstyrning och delegerat affärsmannaskap skapar engagemang och motivation. Det innebär både att jobba med övergripande mål och att bryta ner målen på en individuell nivå. Ledarskapet ska präglas av god kommunikationsförmåga, ge tydliga förväntningar på arbetsprestation samt medverka till delaktighet och möjlighet att påverka för samtliga medarbetare.
 
Varje medarbetare ska trivas
Omtanke är en viktig ledstjärna för Stena Fastigheter. Vi månar om att varje medarbetare har en god arbetsmiljö, trivs på sin arbetsplats och har möjlighet att utvecklas. I samhället och branschen i stort har vi sett hur stress bidragit till att antalet sjukskrivningar ökar. För att motverka att detta inträffar hos oss fokuserar vi än mer på hälsa, motion och friskvård och erbjuder även förebyggande utbildning i stresshantering.
 
​​​​​​​​​​

Så tycker vi om att jobba på Stena Fastigheter
Anette Simonsen, 
förvaltare i Malmö:

- Här får jag verkligen jobba med det jag vill: att förvalta fastigheter i kombination med att arbeta med personal, teknik och ekonomi. Jag gillar att jobba på ett långsiktigt och stabilt företag med tydliga mål och värderingar och där man får möjlighet att påverka i stort och smått. När kollegorna dessutom är glada och engagerade trivs jag som allra bäst. Allt detta har jag hittat på Stena Fastigheter.​
​​